Mình để ý nhỏ này lâu r, mình dây nhỏ nhắn, năm 1 đại học , hay nói chuyện bựa với mình và nét mặt dâm đãng, nay rủ đi nhậu chung với mấy đứa bạn xong dắt về nn ăn dc luôn, tranh thủ lúc nó phê ko biết gì quay 1 đoạn

Từ khóa:

  • columnlzf